Ποιοί είμαστε

Η «Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ» είναι τοπική πολυμετοχική εταιρεία κοινωνικής βάσης (με 94 στο μεταξύ μετόχους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία Αρκάδες και Τριπολίτες), η οποία δραστηριοποιείται στον τόπο μας από το 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΔΑΣΑ), και κυρίως εκείνων εξ αυτών που ανήκουν στην κατηγορία των Υλικών Συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένων των χαρτικών γραφείου) καθώς και των Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού όπως και των τηγανέλαιων, με θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης: α) τη Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, β) την Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών, γ) τη Διαλογή των παραγόμενων αποβλήτων/υλικών στην Πηγή, σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένους δημότες, νοικοκυριά, καταστηματάρχες, εμποροβιοτέχνες , γραφεία, Υπηρεσίες, σύλλογοι και άλλοι φορείς), δ) την Ανακύκλωση των χρήσιμων υλικών, την Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και ε) την υγειονομική Διάθεση /Ταφή των υπολειμμάτων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Σε σύγκριση με την υφιστάμενη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης, η παρεχόμενη από την «Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ» είναι οικονομικά φθηνότερη και οικολογικά η μόνη ενδεδειγμένη. Η εταιρεία έχει ανακτήσει μέχρι σήμερα πλέον των 1.250 τόνων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων/υλικών, τα οποία έχουν προέλθει με Προ-Διαλογή στην Πηγή από φυσικά και νομικά πρόσωπα ως άνω, που διαμένουν/ζουν/δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης. Έχει επενδύσει έως τώρα μετοχικό κεφάλαιο 130.000 Ευρώ και πολύπλευρη εθελοντική προσφορά εργασίας ιδίας τάξης μεγέθους εκ μέρους των μετόχων της.

Με το έργο μας συμβάλλουμε στην επίλυση ενός σοβαρότατου χρόνιου προβλήματος της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ευρύτερα με τον καλύτερο περιβαλλοντικά τρόπο, με επενδύσεις των ίδιων των δημοτών σε έργα έντασης εργασίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στα πλαίσια ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι πλήρως συμβατές με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με την ΣΜΠΕ για το ΠΕΣΔΑ Πελ/σου καθώς και με τις συναφείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων, πολιτικών και στρατηγικών τους.

Υπηρεσίες

  • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων συνδημοτών για την ανακύκλωση υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα με τη μέθοδο της Διαλογής στη Πηγή.

  • Συλλογή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών αποβλήτων από το χώρο του συνδημότη/προμηθευτή, ή απευθείας παραλαβή, στην εγκατάσταση της εταιρείας.

  • Ταξινόμηση/εξευγενισμός των εισρεόντων υλικών για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους.

Τοποθεσία

Επικοινωνία

Πληροφορίες

  • Αρκαδική Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Α.Ε.
  • Ανακύκλωση αστικών αποβλήτων
  • 2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης , Τρίπολη , 22100 , Αρκαδίας , Ελλάδα
  • 2713006980
  • arkadikienallaktiki@gmail.com